Sattırıyorsa Yaratıcıdır!

Reklamdan bunu anlayan Koloni, müşterilerinin marka değerlerini dolayısıyla ürün ve hizmetlerinin satışlarını artırmak için çalışır.


Koloni Olarak;

  • Yapılan reklamın hedef kitlesi ne olursa olsun reklama muhatap olan herkesi kapsadığının,
  • Reklamın toplum geneli tarafından nasıl anlaşılacağı ve toplumu ne şekilde etkileyeceği konusunda hassas bir yaklaşım içinde olmamız gerektiğinin,
  • Müşterilerimize elimizden gelen en iyi hizmeti vermemiz gerektiğinin ve müşterilerimizin tarafsız öneri hakkına sahip olduğunun,
  • Müşterilerimizin her türlü özel bilgilerinin gizliliğini korumamız konusundaki yükümlülüğümüzün,
  • Yaptığımız ticari anlaşmaların ruhuna uygun faaliyet göstermemiz gerektiğinin,
  • Çalışma koşullarımızı mümkün olduğunca şeffaf kılmamız gerektiğinin,
  • Çalışanlarımızın her türlü ayrımcılıktan azade olmak dahil, ulusal ve uluslararası çalışma ve iş yeri mevzuatının tam koruması altında bulunmaları yükümlülüğümüzün,
  • Rakiplerimize adil, onurlu ve mesleki saygı çerçevesinde bir yaklaşım içinde olmamız gerektiğinin,
  • Hizmet aldığımız tüm kişi ve kuruluşlara, ödeme koşulları, fikir ve diğer tüm mülkiyet hakları konusunda adilane bir tutum içinde olmamız gerektiğinin,
  • Resmi kurumlara karşı olan yükümlülüklerimizin

Bilincindeyiz.